کتاب های حمید کوثری

حمید کوثری در سال ۱۳۹۵ به عضویت سازمان نظام روان شناسی درآمد و در سال ۱۳۹۶ همزمان با عضویت در انجمن هیپنوتیزم بالینی ایران موفق به کسب مدرک هیپنوتراپی شد، حاصل فعالیت او در طول این سال ها بیش از یکصد کارگاه آموزشی با بیش از ۵۰۰۰ نفر شرکت کننده بوده است ، بیش از بیست و یک جلد کتاب و بیش از یکصد عنوان مقاله تالیف نموده و بیش از ۳۴۰۰ ساعت جلسه مشاوره و روان درمانی  با بیشتر از ۱۷۰۰ مراجعه‌کننده داشته است. در اینجا بخشی از کتاب های حمید کوثری آمده که شما می توانید جزئیات هرکدام را نیز مشاده نمایید.